Skedsmokorset Spillforening: Ole's D&D karakterer - Skedsmokorset Spillforening

Hopp til innhold

Side 1 av 1
 • Du kan ikke starte et nytt emne
 • Du kan ikke svare i dette emnet

Ole's D&D karakterer Gi emnet karakter -----

#1 Bruker er logget av   Ole von der Fossheim 

 • Rittmeister/ Rock & Roll Nigger
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 538
 • Ble medlem: 05/10-08
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: MANN! (Vaktmester)
 • Sted:JEG VET DA FAEN HVOR JEG BOR!
 • Navn:Ole Martin Fossheim

Postet 30/01-2015 - 23.01

Kelgar "gigant axe" Konnen

Class: fighter 7/ elemental warrior 5/ dwarven defender 10

Str 24 Fort: 26
Dex 15 Ref: 12
Con 22 Will: 15
Int 14
Wis 12
Cha 5 (oh yeah!)

BAB 20/15/10/5

Klan Konnen sin leder øks er en large 10+ intelligent dwarven war axe (mighty cleav, keen, ademantine.)

attack damage crit
20/15/10/5 + 19 2d8 + 19 19-20 X3

Ac 42 (finner ikke det ene arket med utstyr, kan ikke skrive hvor ting kommer fra men har en + 4 adamantine full plate)


feats:

Dodge
Endurance
Toughness
weapon fokus
weapon spesialication
power attack
leadership
epic ramage reduction


Abilities:

Stå stille 5/day
mobil defence
improved uncanny dodge
trap sense +2
elmental affinity
elmental manifestation
elmental weapon
elmental movement
elmental strike (earth element)

Dette innlegget er endre av Ole von der Fossheim: 05/02-2015 - 12.41

Postet bilde
0

#2 Bruker er logget av   Henrik 

 • Mr. Top-Hat
 • Vis galleri
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 565
 • Ble medlem: 24/09-09
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: Student
 • Sted:Oslo

Postet 31/01-2015 - 11.56

Ah, epiic level, stedet der reglene endrer seg. Stedet der bab ikke øker, men man heller får en 'epic' bonus på angrep for hver annen level over 20,
slik at en aldri får høyere bab enn en hadde på level 20, og base-saves ikke lenger øker heller, men får en tilsvarende epic bonus. For man skal jo
ikke kunne få flere angrep en 4, skal man? Oh wait, intet som hindrer clerics i å kaste divine power og få høyere bab fordi fuck mundanes.
Jeg streeener bort til døren!
0

#3 Bruker er logget av   Ole von der Fossheim 

 • Rittmeister/ Rock & Roll Nigger
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 538
 • Ble medlem: 05/10-08
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: MANN! (Vaktmester)
 • Sted:JEG VET DA FAEN HVOR JEG BOR!
 • Navn:Ole Martin Fossheim

Postet 05/02-2015 - 13.54

Tycillaan Lairilweam


TN Wizard 3/ Druid 3/ Mystic Derp 2/ Arcane Herpaderp 5

Stats: Str 7, Dex 20 (+2 gloves), Con 14, Int 24 (+4 hode pryd), Wis 19 (+2 periapt) Cha 10

Saves: Fort 7, Ref 9, Will 18

Init: 5 BAB: 7/2 Grapple: 5

Cross bow heavy +13 attack bonus, damage 1d10, crit 19-20 x2

Ac: 30 (med g mage armor)
Hp 80 (ikke slå meg!)

Spells wizard: (dette er mange, så jeg skriver bare de jeg har brukt) Cl 13 dc: 17+ spell level
1- Animate rope, color spray, enlarge person, feather fall, identefy, lesser orb of cold, lesser orb of acid, light of lunia, mage armor, magic misil, shield, shocking grasp.
2- Augment familiar, bear's str, bull's endu, cat's grace, fireburst, gliter dust, invisibuility, knock, mirror image, rope trick, scorching ray.
3- Dispel magic, fireball, fly, grater mage armor, lightning bolt, haste.
4- Black tentacles, dimension door, enervation, orb of cold, orb of force.
5- cone of cold, cyclonic blast, fabricate, mass fire shield, mass fly, overland flight, telepof.

spells druid Cl 13 Dc: 14 + spell level

class abilities: nature sense, wild empathy, woodland stride, trackless step, scribe scroll, companion familiar, ignore arcane spell failiure, wild shape, channel animal 2/day

feats: practiced spellcaster wizard, practiced spellcaster druid, natural bond, empower metamagic, quicken metamagic.

Sherago (sqack!) Large tiger

Stats: Str 24, dex 16, con 17, int 8, Wis 12, cha 6

Saves: fort 9, ref 9, will, 3 (kan bruke TY sin)

AC 34 (med mage armor)
Hp 60

Init 3, grapple +19, speed 40ft, 20ft climb

bite +12 attack bonus, 2d6+4 damage
2claw +14 attack bonus, 1d8+7 damage
2rake +14 attack bonus, 1d8+4 damage

Vedlagt(e) miniatyrbild(er)

 • Vedlagt bilde: ty.png

Postet bilde
0

#4 Bruker er logget av   Ole von der Fossheim 

 • Rittmeister/ Rock & Roll Nigger
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 538
 • Ble medlem: 05/10-08
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: MANN! (Vaktmester)
 • Sted:JEG VET DA FAEN HVOR JEG BOR!
 • Navn:Ole Martin Fossheim

Postet 09/02-2015 - 10.25

Sigrain Steinhammer

Paladin 5/ Pious Templar 3/ Master Thrower 2/ Hammer of Moradin 10

Stats: Str 26 (+6 bracer), Dex 14 (+2 gloves), Con 29 (+6 amulet), Int 12, Wis 14, Cha 22(+4 cloak (Aw yeah! sexy dwarf)

Saves: Fort 31, Ref 18, Will 21 (+dwarf bonus + 2 1/day + evation + mettle)

Init: 2 BAB: 20/15/10/5 Grapple: 28

+5 Holy Avenger War Hammer: +36/31/26/21 attck bonus 1d8+27 damage bonus, 3x/4x crit
+1 Holy Acid Surge War Hammer: +32/27/22/17 attck bonus 1d8+22 damage bonus, 3x/4x crit
MW War Hammer: +32/27/22/17 attck bonus 1d8+20 damage bonus, 3x/4x crit

Ac: 34/37
Hp 309
Dr: 6/-

Spells: ikke verdt å nevne

Class abilities: aura of good, detect evil, smite evil 3/day, divine grace, lay on hands (30hp), mettel, divine health, weapon spezialisation, hammer throwing/returning, goblin killer, powerful grip, far shot, quake, drow basher, power strike, chaos chrusher, power throw, stalvart, bones of the earth, evation, quick draw, throw trick (deadeye)

Feats: weapon fokus (warhammer), true beliver, iron will, point blank shot, presice shot, power attack, melee weapon mastery

Klarer ikke å finne et bilde av Morgan Freeman som dverg

Dette innlegget er endre av Ole von der Fossheim: 09/02-2015 - 10.30

Postet bilde
0

#5 Bruker er logget av   Ole von der Fossheim 

 • Rittmeister/ Rock & Roll Nigger
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 538
 • Ble medlem: 05/10-08
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: MANN! (Vaktmester)
 • Sted:JEG VET DA FAEN HVOR JEG BOR!
 • Navn:Ole Martin Fossheim

Postet 09/02-2015 - 13.36

Sigrain sine Hemlige notater og Code of Conduct

SJELESMEDENS ORD TIL HANS UTVALGTE FORKJEMPERE, som nedtegnet av Tordenbærer Graenbar Steinhammer IV (Sigrain sin Code of Conduct)


I. Du sverger foran Dvergefaderen, Moradin, å tjene Han, Hans folk og Hans kirke gjennom hele ditt liv.
Du er en forsvarer av de dvergiske idealer, en forkjemper for de som følger veien Moradin har smidd for dem i fordums tid. Du er ikke en prest, men en hellig kriger. Den tunge byrden det er å forsvare troen faller på deg. Du har sverget å tjene Moradin med tro og ære. Du er en øks smidd i Hans smie, som hugger ned de som ville true Hans folk. Du er et skjold, formet av dine forfedre for å beskytte Hans folk fra all fare. Dette har du sverget foran Moradin, Dvergefaderen, og du slik har viet hele ditt liv til Han.


II. Du skal hjelpe og forsvare de svake og forsvarsløse. Når folk med gode hjerter lider, er det din plikt å være Sjelesmedens trøstende hånd og varmen fra Hans guddommelige smie. Selv de Dvergefaderen ikke har smidd står under din beskyttelse. En hellig kriger ruger ikke gjerrig på det han har som en drage vokter sitt gull, for Moradin har lovet at alt Hans forkjempere gir vil bli tilbakebetalt deres sjeler til fulle, og Moradins ord er faste som grunnsøylene som bærer de dvergiske fjell. Du vender ikke ryggen til folk i nød. Om mannen hungrer og sulter, søker du å dekke og mette ham. Du gir spesiell støtte til enker og foreldreløse barn, for disse har blitt fratatt noe som er verdt mer enn gull og sølv. For du er skjoldet dine forfedre laget, og du beskytter mot alt, ikke bare den elendighet som bærer våpen.
(Dette er grunnen til at jeg brukte mye tid på å få gjenopplive folk (Natasha) det ligger litt i koden at jeg skal ofre før alle andre)

III. Din tunge er et skjold, ikke et våpen. En hellig kriger tar ikke i sin munn løgn, skryt, forbannelser eller fornærmelser. Han er ydmyk, er som søylene i de dvergiske fjellhaller, lar handlingene sine tale for seg. For Moradin har sagt: "Løgn, skrytr forbannelser og fornærmelser er som kråkesølv, deres glitrende skjær er falskt. All den ære du kan kjøpe med løgn og skryt er falsk. Alle de sår du kan påføre andre med forbannelser og fornærmelser vitner om en krypende slange som ikke engang tror på sin egen styrke. Mine tjenere må heve seg over slike kortvarige ting. En som bærer sannhet i sin sjel, skjærer igjennom de løgner andre spinner og kaster dem ned i skammens dyp. Han som taler sant i alt, ikke opphøyer seg selv eller nederverdiger andre med ord, ja han bærer både stål og gull i sin munn". Slik lyder Dvergefaderens ord.

IV. Du skal leve med og for ære. Den eneste belønningen du søker er ære og fred med deg selv. Verdslig rikdom er for deg uviktig. Det å være et forbilde for ditt folk og ditt samfunn, en staut vokter av alt godt som lever over og under fjell, det er det som blåser liv i ditt hjertes varme smie. Forsvar din ære, og svar de som ønsker å ødelegge den med å bevise hva du er verdt, istedet for å tråkke på dem tilbake. Rituell kamp mellom deg og de som spotter deg er selve ærens mark. Ikke nekt når en likeverdig motstander utfordrer deg. Om du taper, erkjenn din motstanders overlegenhet og vend tilbake til bønn og trening, så din tro kan heve deg til seier en dag. Beskytt dine hellige brødres ære med like stor glød som du beskytter din egen. Te deg med høflighet ovenfor alle, spesielt ovenfor kvinner. Aldri gi opp noe du har påbegynt. Aldri bryt ditt ord om det er gitt. Respekter de autoriteter du står under og bring dem ære om de er gode. Vend aldri ryggen til det onde, for det er din gudegitte oppgave å bekjempe ondskap hvor enn den finnes. Du er Øksen Dvergefaderen har smidd for å straffe de som vil mishandle andre for egen vinning.

V. Du skal kjenne og leve etter reglene for ærefull strid. Bedrageri, urettferdighet og ufine taktikker er ikke ting Sjelesmeden har lært Hans krigere. Din fiende skal erkjenne deg før kampen begynner. Du sloss aldri om du har et urettferdig overtak over din fiende, særlig om han ikke er beredt på kamp. Ikke sloss til døden med mindre dine fiender har vist seg som onde eller det eller er nødvendig. Om en fiende overgir seg er det din oppgave å dømme han for hans handlinger med mindre han kan overgis til en høyere autoritet uten for store vanskeligheter.

VI. Du skal følge de hellige riter Dvergefaderen har lært Hans folk å følge. Søk støtte og bli trygg i din tro gjennom bønn. Bekjenn dine synder og vis at du angrer på dem. Spre Hans lære til de som ikke har hørt Sjelesmedens gode og vise ord. Når månen vokser til en sigd, ta en tiendedel av alt du har tjent siden den sist sto slik og smelt dets tilsvarende verdi som metall i en smie. Denne offergave symboliserer hvordan du tjener Moradin og Hans ære i alt du tenker, alt du sier, og alt du gjør.

Folk jeg liker/ ikke liker:

Zenith Skjoldsplinter: Dvergehelten som beskyttet byen fra undermørkets farer ved å lage et fort, reiste ut av byen å ble borte i 10 år ingen hørte fra han, mitt idol (bro! bro! fight the powa!)

Protektor Sarcem Delasharn: En streng mann, nesten femti, er kirkens overhode, og en svært travel mann. Hver søndag holder han ildfulle prekener om hvordan Grytas borgerne må vende seg bort fra sine kaotiske stier og søke trygghet og håp i loven. Ellers styren han tempelet med effektiv hånd, og er velkjent for sine "surprise inspections". Anser han som en sterk god leder. (LAW!!!!!!!!!)

Jenya Urikas: Kirkens nestkommanderende, hun styrer de daglige affærer mens Sarcem er borte. Hun er en ung kvinne og mer godhjertet enn Sarcem. Hennes vennlige natur skjuler flammen hun har for å bekjempe de onde og kaotiske ting her i verden. Vi er stadig i prat med hverandre siden hun er midlertidig leder og deler syn på mange ting, men vi har ikke noe nært forhold.

Sir Alek Tercival: er en byens andre paladin. Han er en mester av ost, vi er gode venner og han har lært meg mye, vi har ganske lik opprinnelse som er grunnen til at vi fort ble bros.

Revus: = ond

Kaurofon: =EVIL!!!!

Dette innlegget er endre av Ole von der Fossheim: 09/02-2015 - 13.41

Postet bilde
0

#6 Bruker er logget av   Ole von der Fossheim 

 • Rittmeister/ Rock & Roll Nigger
 • Gruppe: Triumviratet
 • Innlegg: 538
 • Ble medlem: 05/10-08
 • Kjønn:Mann
 • Yrke: MANN! (Vaktmester)
 • Sted:JEG VET DA FAEN HVOR JEG BOR!
 • Navn:Ole Martin Fossheim

Postet 12/02-2015 - 14.21

Dumbo (for lulz)

Nobel elefant 6/ man eater 1 (jupp)

Stats: Str 20, Dex 18, Con 20, Int 10, Wis 12, Cha 8

Saves: Fort 10, Ref 11, Will 5
Init: 4 BAB: 5 Grapple: 18

attacks:
x2 stamp +8 attack bonus, 2d6 +5 damage x2 crit
tusks +10 attack bonus 2d8+2 damage x2 crit
slam +8 attackbonus 2d6+2 damage x2 crit

Ac:14
Hp: 86

DU KØDDER IKKE MED DUMBO!Postet bilde
0

Del dette emnet:


Side 1 av 1
 • Du kan ikke starte et nytt emne
 • Du kan ikke svare i dette emnet

1 medlem(mer) leser dette emnet
0 medlemmer, 1 gjester, 0 anonyme brukere